Om os

Læs om vores faglige tilgang, vores organisation og find ledige stillinger på Torvevej.

Værdier og faglighed

Stokholtbuens kerneopgave er følgende:
”Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv.
Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren.”

Vi yder derfor borgerne praktisk og/eller personlig hjælp, støtte og vejledning i alle livets forhold inden for nedenstående temaer og på en måde der fordrer mest mulig selvbestemmelse, selvstændighed og mestring i livet:

 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Egen omsorg
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Samfundsliv
 • Omgivelser

Vi arbejder med indsatserne omkring den enkelte borgere på følgende måde: (nedenstående i renset udgave der siger noget om tænkningen bag vores leverede indsatser:
Cirkelmodel, der fremviser dokumentationspraksis på Torvevej

Vi arbejder rehabiliterende, kompenserende og aktiverende
Vores overordnede målsætninger omkring den måde vi tilrettelægger indsatserne for og med borgerne er følgende:

 • at anvende borgerens ressourcer på måder hvorpå borgeren føler sig værdi og oplever at mestrer forhold i livet. 
 • at støtte borgeren i at tro på egne evner og motivere til yderligere mestring.
 • inkludere borgeren i, for borgeren, meningsfulde fællesskaber
 • skabe trygge rammer der fordre at borgeren tør at lære nyt.
 • at borgerens ret til at bestemme over eget liv udleves i den udstrækning tilbuddets/samfundets normer og værdier tilsiger at dette er muligt.

Neuropsykologi, udviklingspsykologi og autismeforståelse som afsæt
Neuropsykologien tilbyder en pædagogisk praksis med udgangspunkt i viden om hjernens opbygning og funktion, og om neuropsykologiske udviklingsprocesser, der viser sig igennem borgerens adfærd. Neuropsykologien er ikke en egentlig ”metode”, men mere en forståelses- og referenceramme. Denne ramme skaber fokus på læring og udvikling ud fra et ressourceorienteret og udviklingsstøttende syn på borgernes udfordringer. Vi arbejder ud fra begreber såsom:

 • relationelt nærvær 
 • tryghed
 • tydelighed
 • motivation
 • meningsfuldhed

Neuropsykologien har et særligt fokus på relationen og omgivelsernes betydning for borgerens trivsel og livskvalitet. Derfor er de neuropædagogiske initiativer altid individuelle, og med afsæt i refleksioner, der tilgodeser borgernes forskellige udfordringer. På baggrund af en dybdegående viden om borgerens ressourcer, kompetencer og funktionsnedsættelse tilrettelægges forskellige rehabiliterende tiltag.

Læs vores Pædagogiske Håndbog
Får du lyst til at læse mere om vores pædagogik og vores faglige tilgang, kan du læse den Pædagogiske Håndbog. Klik på billedet for at læse den.

Den pædagogiske håndbog for Stokholtbuen og Torvevej

 

Organisationen - en del af Stokholtbuen

Selvom vi er et selvstændigt aflastningstilbud, er vi tilknyttet Stokholtbuen organisatorisk. Stokholtbuen er et helhedstilbud for borgere med fysiske og psykiske handicap. 

Stokholtbuens organisation er vi som organisation fordelt på to adresser: Torvevej og Stokholtbuen. Torvevej blev tilføjet Stokholtbuens organisation i januar 2015.
Vi er mere end 120 medarbejdere, og borgerne, der benytter tilbuddene, er fra mange forskellige kommuner.​ Klik på organiationsdiagrammet for at se en stor udgave af det.

Organisationsdiagram Torvevej

Vi er et tilbud under Serviceloven

Vi er et tilbud under servicelovens §107, og hører under Ballerup Kommune. Det betyder blandt andet, at vi efterkommer Ballerup Kommunes politikker, blandt andet handicappolitikken samt bruger- og pårørendepolitikken. Derudover føres der tilsyn med tilbuddene af det sociale tilsyn.

Servicelovens §107 lyder som følger:

​§ 107: "Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2.​Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1)​ til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) ​til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte."

 

Ledige stillinger

Er du vores nye medarbejder? Torvevej udvikler sig hele tiden og behovet for nye medarbejdere opstår. Derfor kan vi kun opfordre dig til at holde øje med denne side, så du er klar til at søge, hvis der kommer nogle ledige stillinger.

​Kunne du tænke dig, at vide lidt mere om, hvordan det rent faktisk er at være medarbejder på Torvevej? Så læs mere her på siden  om medarbejderforhold.

Ansættelsesprocessen

Når du har søgt en stilling hos os og er blevet kaldt til samtale, vil du møde et fagligt, velkvalificeret ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget er en række medarbejdere og daglige ledere, som i samarbejde forestår alle rekrutteringsprocesser. Det har vi valgt, for at sikre, at dem der udfører rekrutteringsprocessen er uddannede og trænede i at ansætte den rigtige person til jobbet - første gang.

​Studerende

Rent pædagogisk er Torvevej et spændende sted, grundet borgernes forskellighed. Det er et sted, hvor der er garanti for store oplevelser og ikke mindst værdifulde erfaringer. Hvis du er studerende kan du altid henvende dig om en eventuel praktikplads hos os.

​Ledige stillinger

Alle nye stillinger slåes op via Ballerup Kommunes hjemmeside, og du kan se dem herunder: (Tip: Søg på "Torvevej" i søgefeltet til højre)

 

Medarbejderforhold

Som en del af Ballerup Kommune gør vi meget ud af at arbejdsforholdene er trygge og sikre. På Torvevej er vi en del af Stokholtbuens MED-organisation, der hver dag tager sig af medarbejderens arbejdsforhold. 

For at sikre medarbejderens trivsel har vi, i hver enhed, en arbejdsmiljørepræsentant. Derudover er der også tilknyttet en tillidsrepræsentant for SL.

 

Tilsynsrapport

Du kan også læse vores seneste tilsynsrapport fra 2020 ved at klikke her: Socialtilsynets rapport 2020.