Information til pårørende

Det er vores fornemmeste opgave, at give dit familiemedlem et godt, trygt og udviklende ophold på Torvevej. Vi ved samtidig, at den bedste oplevelse for dit familiemedlem sker ved at have et tæt samarbejde med de nærmeste pårørende.

På den måde skaber vi de bedste betingelser for overgangen mellem hjemmet og Torvevej. Derudover kan vi løbende, hjælpe hinanden med at sikre et dejligt ophold for dit familiemedlem. Man kan altid få fat på os via telefonnumrene nedenfor!

 

Opstart og introduktion

Vi ønsker at indgå i et tæt samarbejde med dig omkring opstarten på Torvevej. Vi tager hensyn til dit familiemedlems konkrete støttebehov, og vi laver en plan for opholdet med meningsfulde aktiviteter. 

Når du kommer og besøger Torvevej for første gang vil vi vise dig, og dit familiemedlem rundt. Du vil se værelserne, vores fællesarealer, og du vil kunne hilse på det faglige personale. Vi har både pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Vi har desuden en sygeplejerske fast på Torvevej. 

Er du blevet interesseret i Torvevej? Så kom endelig forbi til en uforpligtende fremvisning. Ønsker du, at dit familiemedlem skal tilknyttes Torvevej, skal du henvende dig til dit familiemedlems sagsbehandler

Ønsker om ophold på Aflastningstilbuddet Torvevej

For at få tilbud om aflastning på Torvevej skal man som forældre/pårørende have en bevilling fra egen kommune. Du/I er altid velkomne til at besøge Torvevej, før I vælger os som aflastningstilbud for jeres nærmeste.​ Vi bor på Torvevej 31 i Skovlunde, få minutter fra Skovlunde Station.

Nedenfor ser du relevant information over forløbet, når du vælger at søge om aflastning på Torvevej:​

Skema der viser ønsker om aflastning

Endelige svar til borgerne sendes onsdage omkring den givne dato for perioden.

OBS: Torvevej holder lukket i perioden 23. december - 2. januar

I er altid velkomne til at ringe til os og for eksempel forhøre jer om ledige perioder. Al kontakt omkring belægning kan ske om onsdagen fra 13.00-15.00 på 4477 1833.

​Ved ønsker om reservation der ligger indenfor de næstkommende 4 uger, vil vi vurdere om det er muligt at opfylde ønsket. Akut opstået behov (sygdom, hospitalsindlæggelser o.lign) vil vi, hvis det er pladsmæssigt muligt, forsøge at imødekomme. Når der skal reserveres værelser tages der desuden hensyn til sammensætningen af borgergruppen.

Hver familie kan højst få tildelt aflastning max. 10 weekendaflastninger på et år. Resten af aflastningsdøgnene skal fordeles på hverdage.

En aflastningsperiode kan højst udgøre 7 sammenhængende aflastningsdøgn og Torvevej tilbyder max. 17 dages ferieaflastnings på årsbasis - ring gerne og tal med os ved spørgsmål.

Aflysning skal ske senest 7 dage før aflastningsperiodens start. Sker aflysning senere, vil dette betyde, at perioden betragtes som brugt.

Under aflastningsopholdet skal man benytte sit sædvanlige dagtilbud.

Hvis du er interesseret i at læse om vores pædagogiske tilgang til borgeren, kan du klikke her.

 

Egenbetaling på dit ophold

Som en del af dit ophold gør vi opmærksom på, at der er egenbetaling på kost og tøjvask. Dette kan du læse mere om på siden her: Visitation

Pårørenderådet på Torvevej

På Torvevej er der et pårørenderåd, der i dag har en formand i kraft af Inge Jane Christensen.

Du kan træffe Inge på mail: ingejane@hotmail.dk

Hvis du vil have yderligere indflydelse i rammerne omkring Torvevej, vil vi opfordre dig til at søge ind i pårørenderådet. Der er valg til pårørenderådet hvert andet år.